Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2017

1 tot 10 van 305
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

download 651525 Het vrije woord in de kiem gesmoord? : Een onderzoek naar het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie in verhouding tot de artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht
T. Abd El Wareth (2017), p. 51
download 645689 Towards a new ILO Convention and/or Recommendation on Violence against Men and Women in the World of Work: a Comparative Study between Brazil, Colombia and Uruguay
H. Advincula da Silva Chaves (2017), p. 43
download 645066 Naar een betere rechtvaardiging van het bestaan van de rechten van pand en hypotheek door een regel van partial priority
S. van den Akker (2017), p. 50
download 650279 De strafbaarstelling van groepsbelediging, aanzetten tot haat en discriminatie afschaffen? : Een onderzoek naar het wetsvoorstel-Van Klaveren ter verruiming van de vrijheid van meningsuiting in het licht van internationale verplichtingen van Nederland
G. Alagöz (2017), p. 52
download 649679 Een prognose van de uitspraak van het Hof van Justitie over de strijdigheid van de tijdsevenredige korting op het premiedeel van de algemene heffingskorting met het vrije verkeer van werknemers : De voorspelling van de antwoorden op de eventuele prejudiciële vragen met betrekking tot ECLI:NL:PHR:2016:118
Z.H. Ali (2017), p. 33
download 653190 De invloed van een tuchtrechtelijke beslissing op de civiele rechtspraak betreffende beroepsaansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren : Beroepsaansprakelijkheid van juridische beroepsbeoefenaren (toegespitst op advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders)
L.C. Allema (2017), p. 61
download 652169 Fall or Marginalisation? Considerations on the role of State Responsibility within the Paris Agreement
SA Aloisio (2017), p. 48
download 653042 Regulation 141/2000-the bitter pill for consumers’ welfare and competition in the field of orphan medicinal products
A.G. Andonova (2017), p. 36
download 653004 The Freedom of Establishment and the Future of the SUP – the Necessity of the Development in the Single Market
I.A. Andriuškevičiūtė (2017), p. 41
10  download 645242 The safe third country concept in European Asylum Law : How has the legal concept of a safe third country in European Asylum Law developed over time and has this development affected the (in)compatibility with the 1951 Geneva Convention and Article 3 ECHR, more specific the principle of non-refoulement?
G.E. Arends (2017), p. 50