Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2016

1 tot 10 van 401
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401

download 638561 Digital, Singleā€¦ and ready to mingle? : Hoe kan, met het oog op de creatie van de Digital Single Market, het Europees auteursrecht zodanig worden hervormd dat geografische belemmeringen voor toegang tot (online) audiovisuele content worden weggenomen, waarbij de belangen van auteursrechthebbenden enerzijds en aanbieders en consumenten anderzijds gewaarborgd blijven?
J.A. van Aanholt (2016), p. 51
download 639524 Are hosting providers to play a greater role in copyright enforcement? : The role of hosts under EU law
K. Abass (2016), p. 51
download 638671 Urgenda vs. Staat : Het klimaatarrest in het licht van Fullers polycentricity-theorie
J. Abbink (2016), p. 43
download 643863 De Airbnb-verhuurder fiscaal belast : Naar analogie vanuit de bedrijfsopvolging
M.A.H. Abdoelrahiman (2016), p. 46
download 640422 Unilateral Armed Attack Against the Islamic State as a Crime of Aggression
G.A. Adipurwanto (2016), p. 45
download 637280 Fiscale problematiek van nettolijfrente & nettopensioen in grensoverschrijdende situaties
H. Akandouch (2016), p. 84
download 638247 Crossing Digital Borders: Direct Participation in Cyber Hostilities
M.E. Akveld (2016), p. 30
download 645244 Een narratieve benadering van de ontwikkeling van het Nederlandse contraterrorismebeleid
S.C. van Andel (2016), p. 57
download 642373 The attractiveness of UK reorganization proceedings for Bulgarian companies
K.V. Angelova (2016), p. 41
10  download 642725 The level playing field of internal models in Solvency II
D.A. van den As (2016), p. 63