Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2015

1 tot 10 van 537
1   11   21 ... 51 ... 101 ... 161 ... 211 ... 261 ... 321 ... 371 ... 421 ... 481 ... 531

download 609715 In hoeverre lost het wetsvoorstel inzake de Vormerkung de huidige problemen omtrent de Vormerkung op?
L.M. Aartman (2015), p. 36
download 614525 Crowdfunding binnen het financieel toezichtrecht : welke toezichtrechtelijke blokkades werpt de huidige wetgeving op voor het opzetten van de verschillende gedaantes van crowdfunding platformen?
D.A. Aarts (2015), p. 82
download 572926 Is in de verzekeringsbranche het recht op privacy afdoende gewaarborgd bij een vergaande personificatie?
I.C.M. Aarts (2015), p. 44
download 621057 Uitzetten van zieke vreemdelingen : ernstig ziek en een onmenselijke situatie tegemoet : een onderzoek naar de verenigbaarheid van de Nederlandse rechtspraktijk met betrekking tot het uitzetten van zieke vreemdelingen met art. 3 EVRM en naar de vraag in hoeverre het Belgische recht kan dienen ter inspiratie voor Nederland
M.H.S. Abbing (2015), p. 70
download 621932 Het evenredigheidsbeginsel en de bestuursrechtelijke handhaving van arbeidsmarktfraude
A. Acer (2015), p. 37
download 621782 The Defence of Duress for War Crimes and Crimes Against Humanity
S. Addens (2015), p. 44
download 613323 The EU Youth Policy in times of crisis : A comparative research on the effectiveness of the measures taken by the Netherlands and Spain in order to create jobs and prevent social exclusion of the youth
S. Al Sheweily (2015), p. 41
download 613281 Concernaansprakelijkheid : een juridische vergelijking tussen de positie van de handelscrediteur en de positie van de werknemer bij een doorbraak van aansprakelijkheid
M.A. Albinus (2015), p. 55
download 609821 De Aandeelhouderslening : Pari passu of achtergesteld?
M. van Alfen (2015), p. 42
10  download 621839 De uitzichtloosheid van levenslang : De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland getoetst aan de waarborgen van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden
B.K. Altunashvilli (2015), p. 81