Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2013

1 tot 10 van 293
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

download 506102 Verantwoordelijkheid : kunst of kunstje? : een onderzoek naar de privaatrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de rijkscollectie aanwezig in de Nederlandse musea
C.W. Adank (2013), p. 65
download 498502 Het ingezetenencriterium als onderdeel van het Nederlandse gedoogbeleid
P.A.C. Admiraal (2013), p. 34
download 491711 Ieder kind heeft recht van (aan)spreken! : De ontwikkeling en wenselijkheid van een aanspraak op jeugdzorg
M. van Amstel (2013), p. 47
download 491668 Alweer ziek! Wat nu? : Waar heeft de zieke werknemer recht op bij hernieuwde uitval?
F.R. Amzand (2013), p. 28
download 506105 Ely en het EHRM : is toepassing van de 'Political Process Theory' wenselijk in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
M.T. Appeldoorn (2013), p. 30
download 498381 Divided speech, but shared future : De Raad van Europa in de strijd tegen Hate Speech
M.C. Arendsen (2013), p. 56
download 506366 Challenging the changing charges : legal re-characterization of facts by the Court at the ICC
J.P.A. Ballegoijen de Jong (2013), p. 50
download 490310 Nevenwerkzaamheden : Een vergelijkend onderzoek naar de toepassing en de handhaving van de open norm voor het verbod op nevenwerkzaamheden bij gemeente- en rijksambtenaren en de wijze waarop dit wordt getoetst door de rechter
L.A.L. Barelds (2013), p. 47
download 494686 Omgevingsvergunningvrij bouwen oplossing of noodzakelijk kwaad?
S.M. van Barneveld (2013), p. 40
10  download 490241 Intern rechtsvergelijkende scriptie over de verzwaarde stelplicht bij betwisting van medische aansprakelijkheid en bij het non-conformiteit verweer bij een prestatie wegens het niet tijdig voldoen aan de klachtplicht : “Wanneer acht de Hoge Raad een dergelijke verzwaarde stelplicht geboden?”
T.C. Beenen (2013), p. 25