Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

1 tot 2 van 2

download 347290 Het AVV-dispensatiebeleid in relatie tot het recht op collectief onderhandelen en de vrijheid van vakvereniging
Aziza Boughaf (2008), p. 66
download 202647 Child Abduction within the European Union : How article 11(4) Brussels II bis sharpens the exception of article 13(b) 1980 Hague Convention on International Child Abduction
N. Spil (2008), p. 41