Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 2005

1 tot 10 van 29
1   11   21

download 356328 Grammaticacontrole met behulp van Rscript
B.J. Arnoldus (2005)
download 488053 Poison; Open Source Image Processor
Ruud van Baar (2005), p. 46
download 356345 SOx IT Testing process compliancy for Shell People
Onno Bagijn (2005)
download 487971 Distributed Intrusion Detection Systems an implementation
Reijer Boekhoff (2005), p. 20
download 356209 Ontwikkeling van een frame-work voor Distributed Computing.
Arjan Borst (2005)
download 487954 Visualization of Simulated Biochemical Processes in Space and Time
Jeroen BĂ©dorf (2005), p. 44
download 499852 New ideas in CAPTCHA generation
Peter van Dijk (2005), p. 23
download 356351 De mate van anonimiteit in mixnetwerken gebruikmakend van redundante berichten
Raimondo Faustinelli (2005)
download 356342 Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur
Marinus Geuze (2005)
10  download 356298 Softwarekwaliteit van MDA tools
Edwin de Groot (2005)