Publicatielijst

faculteit: "FMG" en publicatiejaar: "N.A."

1 tot 4 van 4

download 652370 Sex differences in trust and trustworthiness : a meta-analysis of the trust game
O.R. van den Akker , p. 59
download 651402 De rol van context en emotioneel redeneren bij emetofobie
A. Beglarian , p. 23
download 651404 Het verband tussen intelligentie, nieuwsgierigheid en schoolsucces
N. van Bergen , p. 53
download 651419 De invloed van de Nederlandse taalvaardigheid en ervaring met de Engelse taal op de Engelse taalvaardigheid bij Nederlandse kinderen uit groep 6
A.L. Bijl , p. 22