Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2014

1 tot 10 van 2423
1   11   21 ... 241 ... 481 ... 721 ... 961 ... 1211 ... 1451 ... 1691 ... 1931 ... 2171 ... 2421

download 637977 Water scarcity in Yemen : a study of measures towards mitigating the water crisis
M. Gerritsen (2014), p. 26
download 637880 Klimaatverandering in het Noordpoolgebied : conflict of cooperatie?
M. van den Akker (2014), p. 27
download 637894 Verklaringen voor zelforganisatie : een kwalitatieve studie in Amsterdam
J. Blaisse (2014), p. 31
download 637968 Determinants of internal migration control : explaining the degree of difficulty of acquiring Hukou
J. Dul (2014), p. 35
download 530286 Facebook event pages for music festivals : the influence of attendance and comments on attitude towards the festival and ticket purchase intention
L. Jurriens (2014), p. 37
download 530292 The two faces of online advertising : the attitudinal versus the attentional route of influence of intrusiveness on intention to click
M. Korenhof (2014), p. 25
download 530312 Assessing the impact of storytelling in commercial advertising : the effects of cross-media storytelling on consumer responses
M. Lootvoet (2014), p. 37
download 525398 De rol van boodschapelementen in opt-in verzoeken van mobiele applicaties en de effectiviteit hiervan op het reduceren van de weerstand strategieĂ«n tegenargumentatie en zelfversterking
M. Bogosavac (2014), p. 53
download 525401 Non-profit organizations’ use of Twitter for engaging potential volunteers
A.R. Borst (2014), p. 58
10  download 527119 Exergaming, cognitie & ouderen : een theoretische studie over de effecten van exergaming en fysieke training op de cognitieve functies van het verouderend brein.
B. Aulbers (2014)