Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2013

1 tot 10 van 2282
1   11   21 ... 221 ... 451 ... 681 ... 911 ... 1141 ... 1361 ... 1591 ... 1821 ... 2051 ... 2281

download 637937 State-led gentrification and staying put : resistance in Nieuw-Crooswijk en Vreewijk
D. Bossuyt (2013), p. 32
download 525344 Frames in de casus van 'De Nieuwe Kuip'.
T. Putting (2013)
download 525369 Informal community interest organization strategies in the Schiphol – Amsterdam- Almere infrastructure project.
R.S. Gerritsen (2013)
download 525376 Ontwikkelingsstrategieën van stedelijk mobiliteitsbeleid met als casus de verlenging van ringlijn 50.
M. Verschuren (2013)
download 525383 Uitgestelde renovatie en de gevolgen voor bewoners.
R. de Joode (2013)
download 526321 Return of the mobility : a quasi-experimental research on the influence of movies on the attitude towards travel.
E. Urbach (2013)
download 526323 A multi-scalar investigation of morphological and functional polycentricity.
J. Schoonackers (2013)
download 526557 Een woonplek voor Roma in Engeland : een politieke discoursanalyse van de Europese en Engelse wetgevingen.
D. van Westerlaak (2013)
download 530315 Een studie naar het communicatieklimaat en de invloed daarvan op gevoelens van inclusie en identificatie binnen een dynamische organisatie
I. van der Maesen de Sombreff (2013), p. 31
10  download 525343 Strijd om de ruimte: verblijven of verplaatsen? : een onderzoek naar de discoursverandering over mobiliteit in de binnenstad van Amsterdam.
W. Bos (2013)