Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2012

1 tot 10 van 2388
1   11   21 ... 231 ... 471 ... 711 ... 951 ... 1191 ... 1431 ... 1671 ... 1901 ... 2141 ... 2381

download 523902 In hoeverre kan positieve psychologie een bijdrage leveren aan het verhogen van het subjectief welzijn bij mensen met depressieve of angstklachten
K. van Vliet (2012), p. 24
download 523907 Studeren met muziek : de invloed van achtergrondmuziek op intentioneel leren
L. van Wanrooij (2012), p. 25
download 523932 De invloed van aerobic exercise op de hippocampus en het geheugen van ouderen
M. de Weger (2012), p. 18
download 523980 Een dubbele morele standaard : de beoordeling van immoreel gedrag van leden van de eigen groep
I. Wieringa (2012), p. 30
download 523885 Verstoring van Circadiane Ritmiek als oorzaak van schizofrenie
J.R. Visser (2012), p. 16
download 524042 Antisociale persoonlijkheidsstoornis en het ervaren en waarnemen van angst
S. Winchester (2012), p. 28
download 523883 De effectiviteit van de validiteitschalen van de MMPI-2 en MMPI-2-RF om het veinzen van een stoornis te detecteren bij forensische en arbeidsongeschiktheidsevaluaties
A. Vial (2012), p. 38
download 523903 De invloed van externe factoren op eetgedrag
Y. Voerman (2012), p. 29
download 527115 The dynamics of Dutch immigrant entrepreneurship : a search for the critical success factors for immigrant entrepreneurs in the Dutch urban environment.
F. Jacobs (2012)
10  download 524043 De invloed van factoren op post-merger identificatie van werknemers bij fusies en overnames
J. Winkens (2012), p. 30