Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2005

1 tot 10 van 37
1   11   21   31

download 606700 ''Je Diploma is je Eerste Man'' : zelfstandigheid versus afhankelijkheid van Creools-Surinaamse vrouwen binnen partnerrelaties in Paramaribo
E. Ambags (2005), p. 96
download 516132 "Deddik jen Nyaman" (It's more pleasurable). The meanings of Madurese Muslim rituals prior to sexual intercourse
Hindun Anisah (2005)
download 201766 De verschillen in levensloop tussen persistente en niet-persistente daders : factoren die bijdragen aan het voortzetten of beëindigen van de criminele carrière
S. Bakker (2005)
download 22273 Instituties en besluitvorming : de invloed van institutionele complementariteit op besluitvorming bij Deutsche Post Worldnet, United Parcel Service en Thomas Nationwide Transport Post Group
M.A.M. de Boois (2005), p. 101
download 516279 Supervisor and accomplice. Social life and sexual behaviour of construction workers in Hanoi
Bui Thi Thanh Thuy (2005)
download 516146 Fractured bone, fractured knowledge. The transmissions of Northern Thai bone healing in the time of khwam thansamai
Sasitorn Chaiprasitti (2005)
download 123552 De rol van schaamte bij non-disclosure.
J.J. Dallimer (2005)
download 607553 Zorgen voor gezondheid : onderzoek naar communicatief handelen in de eerstelijnszorg
R. Duiveman (2005), p. 77
download 608087 Het verbeelde samenleven : een sociologische studie naar de functies van familiefotografie
E. Franse (2005), p. 75
10  download 142654 Waarom wordt de nulhypothesetoets nog gebruikt in de psychologie?
M. van Geel (2005)