Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1991

1 tot 9 van 9

download 607433 Relaties tussen organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking
T. Appel (1991), p. 61
download 608388 Zorg om CVA : perspectieven van huisartsen op hulpverlening aan CVA-patiĆ«nten en hun partners.
D. van Bergen (1991), p. 60
download 606867 To stay well with the husband: een feministisch-antropologisch onderzoek naar het verzet van plattelandsvrouwen in Zimbabwe tegen machtsongelijkheid in arbeid en huwelijk
P. Brunklaus (1991), p. 157
download 607686 Moederende verloskundigen: de spanning tussen beroep en gezin
R. Dujardin-van Hove (1991), p. 65
download 607139 Rotary in Nederland: het gelijkheidsethos van de feitelijke ongelijkheid
G. Geertsma (1991), p. 177
download 607212 Reizen en schrijven : een onderzoek naar het werk van Mary Edith Durham
T. van Hal (1991), p. 188
download 608480 'Eine eigene Republik!' : etnische identiteit en politieke structuren in het Kroatische dorp Stinatz, Oostenrijk.
P. Hoekstra (1991), p. 86
download 607498 In geuren en kleuren : verkoopsters in een parfumerie, sociologisch bekeken
M. van Kemenade (1991), p. 87
download 608211 WEBA versus sociotechniek : een onderzoek naar de voorgeschiedenis van twee methoden ter verbetering van de kwaliteit van de arbeid en wat zij kunnen betekenen voor de problematiek van arbeidsverzuim
Y.F. Stuijt (1991), p. 101