Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1978

1 tot 7 van 7

download 608561 Een doel, een wil, of hoe de bakkersgezellen in de negentiende eeuw in verzet kwamen en een vakorganisatie oprichtten ter vestiging van het socialisme en hoe dat uitliep op centralisatie van de bond
M. Buschman (1978), p. 234
download 635149 Cathair na habhann : over wie en wat je bent in een Ierse stad
T. Dijst (1978), p. 230
download 608784 Kompensatie- en aktiveringsprogramma's.
C.S. Goedmakers (1978), p. 54
download 635350 De sociogenese van begrippen beschaafd en beschaving
H.R.M. van Keken (1978), p. 32
download 606959 Het afbreken van tandheelkundige hulp : een onderzoek naar afhakers bij een kliniek in de Jordaan.
H. van Maanen (1978), p. 59
download 608407 Taal, milieu en kognitie : een kritische beschouwing over de theorie van de linguistiese kodes
T. Nijzink (1978), p. 42
download 606969 De (on)mogelijkheden van een socialistische gemeentepolitiek in een kapitalistische maatschappij
L. Platvoet (1978), p. 55