Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2016

1 tot 10 van 626
1   11   21 ... 61 ... 121 ... 181 ... 241 ... 311 ... 371 ... 431 ... 491 ... 561 ... 621

download 647800 Veelzijdige Democratie: Representatie, Deliberatie en Toezicht in een Theorie van Gemengde Democratie
Jelle van Aanholt (2016), p. 57
download 640072 Content Removal by Commercial Social Media Platforms: Implications of Compliance with LOcal Laws
Afef Abrougui (2016), p. 75
download 642041 Through the Alchemical Looking Glass: An Interpretation of Stephan Michelspacher’s Cabala: Spiegel der Kunst und Natur, in Alchymia concerning the Tincture of the Alchemists
Alinda van Ackooij (2016), p. 82
download 637335 'Leiden de gruwelijkheden toch nog tot ietsje goed'? De culturele mobilisatie van Nederlandse pacifisten in de Eerste Wereldoorlog
Laura de Adelhart Toorop (2016), p. 100
download 639988 Zero-Rating Platform and Net Neutrality: A Platform Study of Facebook’s Free Basics Platform
Afra Afra Suci Ramadhon (2016), p. 108
download 642866 'Building on the Power of the Past': A political analysis of North Sea Jazz
Bethanie Aggett (2016), p. 98
download 639836 Liberaal islamisme: de compatibiliteit van de islamistische overtui-gingen van de Tunesische politieke partij al-Nahḍa en het politiek li-beralisme van John Rawls.
Slimane Aguersif (2016), p. 59
download 643691 Dreiging vanuit de lucht, Nederlandse militaire theorieen over de inzet en afweer van luchtlandingseenheden voorafgaande aan Fall Gelb
Ronald van den Akerboom (2016), p. 68
download 638470 Music for Happiness: Contemporary Theories of Happiness and Films about Fictional Musicians
Nicole Akkermans (2016), p. 51
10  download 639175 De Engelse koning onttroond. Invloedrijke gunstelingen, gebrek aan mannelijkheid en seksuele zonden als verklaring voor de ondergang van Engelse koningen door laatmiddeleeuwse kroniekschrijvers.
Maarten Aleva (2016), p. 79