Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

1 tot 8 van 8

download 171549 Een onderzoek naar recente veranderingen in lexicon en woordvorming in het Kroatisch
M.A.S. Bohan (2007), p. 94
download 105264 Het digitale archiveringssysteem en de archivaris. Een studie naar speelveld en spelers
Leon Gruppelaar (2007), p. 96
download 163317 Vrouwe Fortuna en de hand van God. Voorspoed, tegenspoed en het ingrijpen van God in de Gesta Frederici van Otto von Freising en de Vita Ludovici Grossi van Suger van Saint-Denis
J.E. Maassen (2007), p. 74
download 54397 Vakbonden gewaardeerd. Waardering en selectie in vakbondsarchieven
Bernard Mantel (2007), p. 75
download 113440 Double Vision in Elizabeth Bishop's Poetry and Prose
Sara Polak (2007), p. 84
download 99123 The politics of recognition : Ireland's outlook on the European Union as exhibited in the nice referenda
J. Twomey (2007), p. 42
download 112983 Enseñanza del español en la secundaria neerlandesa (2007)
Francisca Vega Herrero (2007), p. 70
download 158783 “And all that is Left in the World is an Enormous Machine”. Creativity, Consumption and Commodification in Jean Rhys’s Fiction
Sarah Welling (2007), p. 82