Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2013

1 tot 10 van 1317
1   11   21 ... 131 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 921 ... 1051 ... 1181 ... 1311

download 569278 The effect of unemployment on crime : introducing dynamic models
D. Barker (2013), p. 23
download 571375 Managerial core competency requirements for successfully creating and maintaining a high level of internal service quality in the hospitality industry : an assessment by managers and employees in the hotel industry in the Amsterdam area
O. Deumer (2013), p. 63
download 571462 De relatie tussen dienend leiderschap en proactief gedrag
R. Hijman (2013), p. 47
download 571490 Correlation between the growth of monetary aggregates and inflation : implications for the conduct of monetary policy in the euro area
D. Ishikawa (2013), p. 17
download 571502 CareMiles : incentives for health care employees
Y. Jorna (2013), p. 28
download 571368 The possible crowding out effect of rewarding
P. Dekker (2013), p. 30
download 571404 Staat de missie van een NGO nog wel voorop? : een onderzoek naar de invloed van upward accountability mechanismen op het vermogen van NGOs om hun missie na te streven
A. Farokhi (2013), p. 31
download 571421 Group size effect in a macro-economic model
R. Goedhart (2013), p. 43
download 571422 Gezondheid en inkomen : alcohol en inkomen
R. Goijen (2013), p. 27
10  download 571427 Invloed van verplichte openbaarmaking van non-audit diensten op de kwaliteit van de audit
H. Groenestein (2013), p. 25