Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2007

1 tot 10 van 96
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91

download 95773 British stock price response to an American Depositary Receipt (ADR) program.
E. Apak (2007)
download 95774 Why companies split their stocks : evidence on the Dutch market.
R. van Ark (2007)
download 641724 Hedging prices of oil products : a comparison between mutual and third-party strategies
G. Arons (2007), p. 84
download 96341 A corruption experiment in Latvia and the Netherlands
S. Baaij (2007)
download 641031 MGE : een maatschappelijke brug tussen huur en koop!
M. Boerkoel (2007), p. 68
download 93949 ‘Is “accrual based accounting” more valuable than “cash based accounting” for the public sector?’
M. Brandon (2007)
download 94179 The effect of the media on executive compensation.
N.M. Brinks (2007)
download 98977 “Beoordeling of bij een doorbelasting binnen concernverband van een algemene projectvergoeding, waarin verwerkt de kosten van salaris, etc. van de werknemers van de projectgroep, is voldaan aan het arm’s-lengthbeginsel en aan ‘door of namens’ in voorwaarde b van artikel 15, lid 2 van het OESO-Modelverdrag”
M.J. Charbon (2007)
download 133461 Performace of companies under private equity mitigated financial structures.
T. Coene (2007)
10  download 94064 Sector specialization in the EMU-countries : Is there a Euro-effect?.
J.R. Colthoff (2007)