Zoekresultaten

Blader door alle records: alle velden: "*"

AuteurM.G.C. Smit
TitelHet effectueren van het omgangsrecht
BegeleiderT. de Wit
Jaar2016
Pagina's54
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
OpleidingFdR MA Privaatrecht: Privaatrechtelijke rechtspraktijk
Trefwoordenomgangsrecht; afdwingen omgangrecht; effectueren omgangsrecht
SamenvattingHet omgangsrecht van ouders met hun kinderen is een wettelijk recht, ongeacht of hier een rechterlijke beslissing over is gegeven. Bij een gefrustreerde omgangsregeling komt een van de ouders de afgesproken of vastgestelde regeling niet na. De wet voorziet niet in speciale middelen om een omgangsregeling af te dwingen. Er worden in jurisprudentie en literatuur verschillende middelen onderscheiden, onder andere neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht om het nakomen van een regeling af te dwingen. Maar ook wordt er gebruik gemaakt van buitengerechtelijke middelen. In dit onderzoek zal worden ingegaan op het effectueren van een omgangsregeling door middel van de beschikbare middelen.
Om het recht op omgang te effecturen kan de rechter worden verzocht tot het inzetten van middelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het inzetten van (dwang) middelen echter niet altijd leidt tot het daadwerkelijk effecturen van het omgangsrecht. De belangrijke rode draad uit dit onderzoek is het belang van het kind. Uit art. 3 IVRK en art. 1:253a lid 5 BW volgt namelijk dat de (dwang)middelen voor het effecturen van het omgangsrecht enkel kunnen worden ingezet indien dit in het belang van het kind is. Bij alle maatregelen die genomen worden en die betrekking hebben op het kind, moeten namelijk de belangen van het kind het eerste belang vormen. Zo nodig kan de rechter bepalen dat het in het belang van het kind is, om geen dwangmiddel in te zetten.
Voor het inzetten van (dwang) middelen voor het daadwerkelijk effecturen van omgangsrecht dienen dus de belangen van het kind voorop te staan. Daarnaast moeten ouders meewerken aan het middel om de omgang alsnog tot stand te laten komen. Ook kunnen niet alle middelen in elke situatie worden ingezet. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het inzetten van (dwang) middelen niet altijd leidt tot het daadwerkelijk effecturen van het omgangsrecht.
Soort document scriptie master
Download