Help

Blader: Bij de blader optie kan een lijst van publicaties per faculteit of instituut/afdeling verkregen worden.

Zoeken: Naast de eenvoudige zoekoptie is geavanceerd zoeken mogelijk, waarbij zoekacties tot bepaalde velden of datum kan worden beperkt.

Volledige tekst: UvA Scripties Online bevat alleen scripties waarbij de volledige teksten digitaal aanwezig zijn.

Zoeken op woorden: men kan zoeken op het exacte woord of frase van opeenvolgende woorden. Bijvoorbeeld: "onderzoek en beleid" in één vak zal letterlijk zoeken naar de tekstfrase "onderzoek en beleid".
NB De quotes moeten ook ingevoerd worden!
Om records te vinden waarin zowel onderzoek als beleid worden genoemd vult u onderzoek in het eerste vak in, kiest u 'en' in het vakje links van het tweede veld, en beleid daarnaast.

Leestekens: leestekens staan gelijk aan witruimte (spatie).

Hoofd- en kleine letters: bij het zoeken is er geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Jokertekens: gebruik het teken * om te zoeken op een woordstam. 'taal*' vindt zowel 'taalgedrag' als 'taalverwerking'.

Weergave: Klik op de titel van de korte weergave om een lange weergave te krijgen met alle verwijzende gegevens en functies als een link naar de 'Volledige tekst'.

Bewaarset: Bij de lange weergave kan met Toevoegen aan bewaarset records bewaard worden. De bewaarset blijft 2 uur geldig als de browser niet afgesloten wordt. Deze kan opgroepen worden met de optie Bewaarset bij het geavanceerd zoekscherm of de lijst zoekresultaten.

Email or download: Records kunnen per e-mail of downloaden verkregen worden door ze eerst op te slaan in de bewaarset en dan deze opties te selecteren binnen de bewaarset.

Auteur: Bij zoeken op auteur heeft de auteursnaam de vorm 'achternaam,initiaal.', eventueel gevolgd door een tussenvoegsel. Bij meerdere initialen moeten daar punten tussen worden geplaatst. Bijvoorbeeld:
Voor publicaties van prof. Johan van Benthem, zoekt u in het veld auteur op 'Benthem,j.' (daarmee vindt u ook bijvoorbeeld J.J. van Benthem) of 'Benthem,j.f.a.k.van' als u de precieze naam weet.

Linken: Om te linken naar een record of lijst van publicaties worden URL's gegeven.