Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2011

1 tot 10 van 338
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

download 355497 De werking van het concurrentiebeding bij overgang van onderneming
A. Aarts (2011), p. 37
download 220463 Een wettelijk recht op telewerk : Niet 'opleggen' maar stimuleren door een wederzijdse inspanningsverplichting
S. Achterberg (2011), p. 45
download 344183 De invoering van het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht. Het gevolg van het relativiteitsvereiste voor het aanvoeren van de beroepsgrond ‘milieueffectrapportage’ ten aanzien tot vaststelling dan wel afwijking van een bestemmingsplan door direct concurrerende bedrijven, en de verenigbaarheid met het recht op toegang tot de rechter op grond van het Verdrag van Aarhus.
K.G.O. Afriyieh (2011), p. 51
download 213983 Tariff Transparency in Electronic Communications : Assessment of the 2009 Reform
S.V. Agafonova (2011), p. 41
download 227570 Should the Dublin II Regulation be replaced? The main deficiencies in the European Asylum System
N.N. Alvarez Aragón (2011), p. 82
download 354934 De regie over artikel 45d Auteurswet : De zoektocht naar een evenwicht tussen het belang van de producent en het belang van makers en uitvoerende kunstenaars
A.D.G. van den Anker (2011), p. 65
download 346281 Risicoverzwaring
N. Arnoldi (2011), p. 45
download 214062 Payrolling : Duiding van de driehoeksverhouding
F. van Assendelft de Coningh (2011), p. 35
download 226303 Nieuwe aansprakelijkheidslimieten in het Nederlands personenvervoer. Waar komen ze vandaan en zitten ze op de goede weg?
M.J.S. Bakkenhoven (2011), p. 54
10  download 353967 Positieve discriminatie in het licht van het gelijkheidsbeginsel
C. Bakker (2011), p. 39