Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2009

1 tot 4 van 4

download 201982 Alles onder controle? : Een kritische blik op de door de dataretentierichtlijn in het leven geroepen driehoeksverhouding tussen de wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, de strafvorderlijke toegangsbevoegdheden van opsporingsdiensten en het recht op privacy van de Nederlandse burger.
A.M. Arnbak (2009), p. 82
download 202661 Linguistic Equality and Quality of EU Law in 23 Languages : a "Catch-23"?
G.W. van Beem (2009), p. 41
download 203734 Mediation in nationale en internationale handelsgeschillen : Een onderzoek naar het gebruik van en de problemen rondom mediation bij handelsgeschillen
M. Kraus (2009), p. 67, XXXIX
download 576116 Patentability of computer programs
K. de Vries (2009), p. 31