Colofon

Scripties Online bevat scripties van studenten van de Universiteit van Amsterdam en is een dienst ontwikkeld door de Bibliotheek van de UvA.

De technische realisatie en beheer is in handen van het Digitaal Productiecentrum.

De technologische en organisatorische infrastructuur van de Digital Academic Repository is onder meer tot stand gekomen via de volgende projecten:

Deze projecten zijn financieel ondersteund door

Scripties Online is een apart onderdeel van de Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam en voldoet aan de interoperabiliteitseisen van het Open Archives Initiative.