Publication list

Faculty of Law - 2014

1 to 10 of 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

download 542523 De partner-alimentatieverplichting van een directeur-grootaandeelhouder
F. Aartsen (2014), p. 58
download 545808 Voldoet artikel 809 Rv. aan de formele verwachtingen van artikel 12 IVRK, en voorziet het voorts ook in een adequate invulling van dit artikel?
Z. Acer (2014), p. 30
download 545802 Van bail out naar bail in : de oplossing voor bankfaillissementen
R. Admiraal (2014), p. 57
download 551080 A study on the effectiveness of expanding the application of the CESL to third countries when a SME is involved in an international commercial sales contract with another commercial undertaking in a third country
S.J. Agailey (2014), p. 39
download 528173 Een onderzoek naar het hoorrecht van de minderjarige in het civiele proces in het licht van Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
S.J. Agailey (2014), p. 52
download 521257 De werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:611 BW
D. Al (2014), p. 41
download 546085 Compliance with international environmental law : are states willing to comply, or are they only pursuing their own interests?
T. van Altena (2014), p. 41
download 555233 Inkoopprocedures van zorgverzekeraars: beheerst door de contractsvrijheid of gebonden aan het aanbestedingsrecht?
G. Altintas (2014), p. 39
download 514764 Genetische discriminatie in private verzekeringen
E.A.A. van Andel (2014), p. 39
10  download 544749 Using Force and Upholding Consent in UN Peace Operation: a Focus on UNIFIL
T.P.R.R. Assaker (2014), p. 44