Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2014

21 tot 30 van 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

21  download 546082 Omgaan met omgang : omgang na (v)echtscheiding : een illusie of binnen handbereik?
N.F. de Boer (2014), p. 34
22  download 544743 Brug tussen strafrecht en GGZ : voldoende toekomstbestendig? : professionele zorgen over de uitvoeringspraktijk van de Wet forensische zorg
E. Boerema (2014), p. 55
23  download 530113 Mediation & toegang tot de rechter : een onderzoek naar de wenselijkheid van het wetsvoorstel bevordering van mediation in het burgerlijk recht in het licht van het EVRM
Z.I.H. Bonoo (2014), p. 45
24  download 556913 De weg naar een vrij verkeer van beslissingen binnen de Europese Unie : de afschaffing van het exequatur in de Brussel I Herschikking en de gevolgen voor rechtsbescherming van de verweerder
B.J.H. Borgstein (2014), p. 46
25  download 544606 Wat is de positie van de licentienemer in het geval van faillissement van zijn licentiegever en hoe kan deze positie verbeterd worden?
G. Bosch (2014), p. 42
26  download 556794 "Verhuurders : contracteer het retentierecht weg!"
M. Bosch (2014), p. 40
27  download 556836 Kan de institutionele belegger, als minderheidsaandeelhouder, op basis van het Nederlandse ondernemingsrecht een ondernemer aanspreken op zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid?
S.G. Bosch (2014), p. 51
28  download 520401 De reikwijdte van het ‘opvolgend werkgeverschap’ binnen de ketenregeling, na het Wolters/Van Tuinen-arrest
M. Bosma (2014), p. 60
29  download 546642 Mediation in het strafproces : in hoeverre is mediation in het Nederlandse strafrecht te verenigen met de procedurele rechten van de verdachte zoals opgenomen in artikel 6 EVRM?
L. Bosveld (2014), p. 49
30  download 557025 The Societas Europaea : a study on the sustainability of the Real Seat Doctrine
F. Bouwman (2014), p. 32