Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2014

11 tot 20 van 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

11  download 544912 Civielrechtelijk bestuursverbod
B. Asseper (2014), p. 31
12  download 544756 De Nederlandse levenslange gevangenisstraf in Europees perspectief
J.A. Baaijens (2014), p. 68
13  download 516741 De immuniteit of vervolgbaarheid van de Staat : over de opheffing van strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers
W.J. Backer (2014), p. 35
14  download 542588 Zoals een goed overheidswerkgever betaamt : Op welke manier wordt er invulling gegeven aan het goed werkgeverschap van art. 125ter AW, en voegt de invoering van dit artikel iets toe aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
F.J. Bakker (2014), p. 47
15  download 545794 Vaccinatievrijheid; nog wel van deze tijd!? : een onderzoek naar de vraag in hoeverre de overheid mag interveniëren om de gezondheid van een kind en de volksgezondheid te beschermen in het geval ouders hun kind onthouden van vaccinatie
K. Bekkers (2014), p. 36
16  download 560731 Medezeggenschap : OR en de gefaseerde besluitvorming
A.A. Bercu (2014), p. 31
17  download 521761 De beloning van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector : in hoeverre is de Wnt verenigbaar met (inter)nationale rechtsnormen en -beginselen?
M.M. van den Berg (2014), p. 48
18  download 542589 Schone Schijn : Schijnconstructies in het beroepsgoederenvervoer over de weg
K. Bikhan (2014), p. 46
19  download 544755 Hackende opsporingsambtenaren en internationaal recht
R. Bleijendaal (2014), p. 41
20  download 521766 De toepassing van artikel 2:135 BW
M. de Boer (2014), p. 36