Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2014

281 tot 290 van 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

281  download 515390 De rechtsbescherming van zorgaanbieders : een onderzoek naar de huidige en potentieel toekomstige praktijk van actieve openbaarmaking van informatie over het instellen van verscherpt toezicht door de IGZ in het licht van de bepalingen van artikel 6 EVRM
J.M. de Vries (2014), p. 57
282  download 544953 De toepassing van het algemene bewijsbeslag : een onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van het door de Hoge Raad op 13 september 2013 gewezen arrest
J.M. de Vries (2014), p. 41
283  download 550423 De Bitcoin vanuit technisch, economisch en financieelrechtelijk perspectief : Wat is Bitcoin en wat zijn bitcoins financieelrechtelijk gezien?
J.J. Vriesendorp (2014), p. 122
284  download 530540 European private law - a dream or reality in the face of (ir)reconcilable differences between the civil and common law traditions
M.V. Vujic (2014), p. 37
285  download 544782 Slachtoffer & Strafmaat
S.J.H. van der Waa (2014), p. 47
286  download 530815 De ladder voor duurzame verstedelijking : een klim naar verbetering?
A. de Waard (2014), p. 82
287  download 547154 De waarborgen van het European Account Preservation Order
R. van der Weide (2014), p. 39
288  download 542827 Grensoverschrijdende omzetting en Nederland : is er een Nederlandse wet nodig die grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen vanuit Nederland (outbound) en naar Nederland (inbound) regelt?
A.W.F. Weijenborg (2014), p. 54
289  download 544747 Proportionaliteit en subsidiariteit:complementaire begrippen of onnodige begripsverwarring bij internationaal militair optreden?
S.J. Westerbeek van Eerten (2014), p. 62
290  download 523002 Civielrechtelijke aansprakelijkheid van hulppersonen in de telemedicine : is de huidige wetgeving toereikend?
S.M. van Westreenen - Broekhuis (2014), p. 45