Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2014

221 tot 230 van 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

221  download 520380 De arbeidsrechtelijke consequenties van de pre-pack
D.V. Rekveld (2014), p. 42
222  download 560744 De implementatie van artikel 4 Richtlijn 2001/23/EG in het Nederlandse ontslagrecht
S. Remers (2014), p. 38
223  download 544018 De eigendomsstructuur van WKO-installaties : is het mogelijk – en zo ja, op welke manier- om de eigendom van een WKO-installatie te separeren van de eigendom van het gebouw waarin zij is aangebracht?
M. Rib (2014), p. 45
224  download 544774 Het adolescentenstrafrecht in internationaal perspectief : Leidt het adolescentenstrafrecht tot schendingen van internationale verplichtingen van Nederland?
M.R. Rietvelt (2014), p. 43
225  download 555258 De aard en juridische kenmerken van co-assurantie : met een rechtsvergelijkend onderzoek naar co-assurantie: common law versus civil law
J.I. Roos (2014), p. 58
226  download 542824 De (on)mogelijkheid om individuele arbeidsvoorwaarden te harmoniseren na een overgang van onderneming
J.P. Roos (2014), p. 52
227  download 564834 De juridische en praktische knelpunten voortkomend uit de wens van onderzoekers tot het koppelen van data tussen biobanken en registraties : Harmonisatie van de regels en procedure bij een koppelverzoek
I.W. Rouwhorst (2014), p. 43
228  download 521748 Normaal gebruik van het gemeenschapsmerk binnen de Europese markt
H.A.O. Sandberg (2014), p. 56
229  download 529785 Levert het eigendomsvoorbehoud nog wel de beoogde zekerheid op in geval van grensoverschrijdende handelstransacties? : een vergelijking tussen Nederlands, Duits en Europees recht
H. Sapir (2014), p. 48
230  download 556839 Internationale rechtsmacht bij samenhangende vorderingen : is art. 7(1) Rv een legitieme grondslag om door middel van een samenhangende vordering tegen een Nederlandse verweerder rechtsmacht aan te nemen ten aanzien van een medeverweerder buiten de Europese Unie?
T.L. Schasfoort (2014), p. 47