Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2014

211 tot 220 van 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

211  download 542818 Het Voorontwerp voor de Wet continuïteit ondernemingen I in rechtsvergelijkend perspectief
P.E. Praag (2014), p. 59
212  download 530808 Bestuurlijk boeven vangen : Over de aanpak van criminaliteit met de Wet Bibob in de gemeente Amsterdam, de waarborgen van art. 6, lid 2, EVRM en de sluitingsbevoegdheid
A. Praat (2014), p. 48
213  download 544744 Belediging van een politieambtenaar in functie
R.E. Profijt (2014), p. 52
214  download 547142 Behoorlijk bestuur en toezicht bij de stichting en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders : Een onderzoek naar de normering van behoorlijk bestuur en toezicht bij de stichting in haar verschijningsvormen en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
W.H. Punt (2014), p. 42
215  download 546656 De TBS maatregel in het licht van het nemo-tenetur
M.M. Rademaker (2014), p. 37
216  download 556828 De Schotse trust in Nederland
S. Rakic (2014), p. 48
217  download 560730 Third Party Ownership : de noodzaak tot een striktere regulatie
R.S. Ramlakhan (2014), p. 38
218  download 546655 Protecting individuals : a legal assessment of the lawfulness of US drone strikes in Pakistan and Yemen
T.R. Rana (2014), p. 56
219  download 544596 Gezinshereniging en de rechten van insiders : de formele status en de materiële belangen van de gezinsmigratiereferent in het licht van het Europees recht
M.K. van Ree (2014), p. 65
220  download 560736 Het nieuwe ontslagrecht en de transitievergoeding : biedt de transitievergoeding in het nieuwe ontslagrecht een vergelijkbare compensatie voor de werknemer in vergelijking met de vergoedingen die het huidige ontslagrecht kent?
R.A. Reijnen (2014), p. 47