Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2014

201 tot 210 van 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

201  download 545812 Levenslang : Op weg naar een humaner gevangeniswezen?
N. Panhuijsen (2014), p. 55
202  download 606124 Judicial notice at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda : a clash with the fair trial rights of the defendant?
M.C. Pedrotti (2014), p. 56
203  download 629270 De kring van enquêtebevoegden op grond van art. 2:346 BW : “onbuigzaam recht schept rechtsonzekerheid”
E.W. Peijster (2014), p. 39
204  download 529857 Het voorkomen en vaststellen van civiele medische aansprakelijkheid; de nationale rechtspraktijk in het licht van de artikelen 2 en 8 EVRM
I.J. Penning (2014), p. 55
205  download 556834 De nieuwe Concessierichtlijn van de Europese Unie : verduidelijking van de regels inzake de definitie van concessie en de procedure tot gunning?
K.F. Peperkoorn (2014), p. 51
206  download 529777 De dubbele winstuitkeringstest van het verbod op asset stripping in de Wet op het Financieel Toezicht en de nieuwe uitkeringstest in het Burgerlijk Wetboek : een onderzoek naar de mate van bescherming van schuldeisers van de vennootschap
J.J.W. Pfaeltzer (2014), p. 45
207  download 544748 Modalities Governing the Loss of Protection of the Civilian Status in Non-International Armed Conflicts under International Humanitarian Law
J. Pigeon (2014), p. 40
208  download 545097 De Algemene verordening gegevensbescherming : de tegenovergestelde belangen van consumenten en bedrijven bij de bescherming van persoonsgegevens
D.B. Pinkney (2014), p. 33
209  download 564719 De rechtsgeldigheid van bijzondere bedingen in spelerscontracten van voetballers
D.A. van Poorten (2014), p. 48
210  download 545799 Vaccinatieplicht tegen mazelen : valt een vaccinatieplicht tegen mazelen te rechtvaardigen?
Post van der Post (2014), p. 37