Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2014

181 tot 190 van 301
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301

181  download 511404 Werkgeversaansprakelijkheid voor psychische schade van de werknemer op grond van art. 7:658 BW en 7:611 BW
G. Mohadjeri (2014), p. 46
182  download 545149 De uitleg van een informatiegarantie naar Nederlands en Engels recht : in een overnamecontract met een entire agreement clause
A.F.J.S. Molleman (2014), p. 62
183  download 545792 De toepassing van de 'omkeringsregel' in medische aansprakelijkheidszaken : jurisprudentieonderzoek naar de praktijk 2003-2013
M.F. Mooibroek (2014), p. 49
184  download 521749 'Over het graf-rechtshandelingen' : wat zijn de mogelijkheden voor de aantasting van ‘over het graf-rechtshandelingen’ naar Nederlands recht?
A. Moreira (2014), p. 70
185  download 545805 Vertrouwen in toezicht, of toezicht in vertrouwen? : De Bankenunie als antwoord op de verklaring van geen bezwaar problematiek?
A.J.H. Moser (2014), p. 35
186  download 544611 Bestuurscommissies Amsterdam : heeft de gemeente Amsterdam conform de wet gehandeld bij het overdragen van bevoegdheden aan de nieuwe bestuurscommissies en het organiseren van directe verkiezingen?
I.M.T.I.M. Motshagen (2014), p. 37
187  download 560749 Overgang van ondernemingen : verhouding tussen cao-verplichting tot indienstneming van het personeel en artikel 7:662 e.v. BW
H. Muhseni (2014), p. 35
188  download 544011 Algemene zorgplicht in de Wet op het Financieel toezicht : een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een algemene zorgplicht voor financiëledienstverleners
M. Mulder (2014), p. 47
189  download 544822 Ratification of Rome Statute by Indonesia : a commitment to human rights or a threat to sovereignty?
Y.K.D.N. Nafi (2014), p. 58
190  download 612849 #Albron # Heineken : de reikwijdte van het werknemersbegrip ex artikel 7:663 BW en de invloed op de flexibiliteit van het personeelsbestand van de onderneming
S.R. Nahar (2014), p. 46